Ankeedi leiad tingimuste alt.

Kui registreerid end müüjaks Tervisefestivalile, on sinu kohustuseks:

tasuda festivalil osalemise arve õigeaegselt, vastasel juhul on Buduaaril õigus sinu kohabroneering tühistada;
järgida ürituse toimumise päevadel festivali korraldajate juhiseid kohtade leidmisel ning asjade transportimisel;
paigutada oma kaup oma müügiplatsile enne festivali avamist külalistele;
müüa korralikku kaupa, mis vastab registreerimisvormis märgitud kategooriale (keelatud müüa muud kaupa);
mitte anda oma müügiplatsi kasutada kolmandale isikule, välja arvatud lubatud kahele kaasmüüjale;
oma tegevusega mitte häirida kaasmüüjaid ning kliente;
hoida puhtust oma müügiplatsil ja müügiplatsi ümbruses;
kaubelda festivali avamise ajast (9.nov) kuni turu sulgemiseni (10.nov);
hoida renditud inventari ning selle rikkumisel hüvitama tekitatud kahju;
järgida festivali korraldajate poolt antud juhiseid ja korraldusi ürituse toimumise ajal.
Reeglite rikkumise korral on Tervisefestivali korraldajatel õigus müüja müügiplatsilt eemaldada ning keelata edasist müügitegevust antud üritusel.

Kui tühistada osalemine 7 päeva enne festivali toimumist, saame osalustasu tagasi kanda. Kui tühistada osalemine mitte hiljem kui 3 päeva enne, kanname osalustasu üle järgmisel festivalil osalemiseks. Kui tühistamise hetkest jääb ürituse toimumiseni 2 päeva või vähem, siis osalustasu edasi ei kanta.

Tervisefestivali korraldajatel on õigus tingimusi muuta ning vajadusel täiendada.

Kui sa ei näe registreerimisvormi korrektselt, siis vajuta SIIA.